KEYSHIA KA’OIR Purple Hair + Denim Outfit at CLEOs