Keyshia Ka’oir & Robert-Verdi at New York Fashion Week