Misa Hylton & Keyshia Ka’oir at Fashion Week 2012 – New York